Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 174 bất động sản.

280 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 14/10/2021
Ngày hết hạn: 29/11/2021
270 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 14/10/2021
Ngày hết hạn: 23/11/2021
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/10/2021
Ngày hết hạn: 28/11/2021
290 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/10/2021
Ngày hết hạn: 27/11/2021
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 26/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 05/11/2021
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
330 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
200 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
320 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021