Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 168 bất động sản.

220 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 05/07/2021
220 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 24/05/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 05/07/2021
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 31/05/2021
4 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 05/07/2021
11 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 05/07/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 31/05/2021
3 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 31/05/2021
180 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 31/05/2021
4 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 24/05/2021
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 31/05/2021
220 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 11/05/2021
Ngày hết hạn: 31/05/2021