Cho thuê nhà mặt phố tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê nhà mặt phố. 119 bất động sản.

120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 22/10/2021
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 24/10/2021
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/08/2021
Ngày hết hạn: 20/11/2021
32 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/08/2021
Ngày hết hạn: 20/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/08/2021
Ngày hết hạn: 23/10/2021
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/08/2021
Ngày hết hạn: 21/10/2021
22 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2021
Ngày hết hạn: 29/10/2021
34 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2021
Ngày hết hạn: 26/10/2021
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2021
Ngày hết hạn: 31/10/2021
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2021
Ngày hết hạn: 27/10/2021
16 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/08/2021
Ngày hết hạn: 04/11/2021
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/08/2021
Ngày hết hạn: 06/12/2021