Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 123 bất động sản.

19 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 30/10/2021
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 30/10/2021
62 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 23/02/2022
140 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 23/02/2022
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 04/02/2022
60 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 24/08/2021
Ngày hết hạn: 22/11/2021
130 Triệu/tháng
Ngày đăng: 23/08/2021
Ngày hết hạn: 12/01/2022
300 Triệu/tháng
Ngày đăng: 23/08/2021
Ngày hết hạn: 12/01/2022
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 23/08/2021
Ngày hết hạn: 12/01/2022
52.5 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 23/08/2021
Ngày hết hạn: 18/01/2022
75.6 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 23/08/2021
Ngày hết hạn: 18/01/2022