Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 123 bất động sản.

50 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 05/12/2021
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 05/12/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
37 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
58 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
46 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 05/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 05/03/2022
70 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 31/10/2021