Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 123 bất động sản.

95 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 04/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 24/02/2022
60 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 21/10/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 05/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
62 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 02/02/2022