Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 123 bất động sản.

60 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/10/2021
Ngày hết hạn: 12/11/2021
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 15/10/2021
Ngày hết hạn: 30/11/2021
100 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/10/2021
Ngày hết hạn: 21/11/2021
130 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/10/2021
Ngày hết hạn: 24/11/2021
190 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/10/2021
Ngày hết hạn: 24/11/2021
100 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/10/2021
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 10/09/2021
Ngày hết hạn: 05/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 10/09/2021
Ngày hết hạn: 05/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 10/09/2021
Ngày hết hạn: 05/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 10/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 10/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 10/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022