Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 48 bất động sản.

63 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 03/08/2021
Ngày hết hạn: 25/01/2022
180 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/08/2021
Ngày hết hạn: 25/01/2022
150 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/08/2021
Ngày hết hạn: 25/01/2022
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/08/2021
Ngày hết hạn: 28/09/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 03/08/2021
Ngày hết hạn: 25/12/2021
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 03/08/2021
Ngày hết hạn: 11/09/2021
60 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/08/2021
Ngày hết hạn: 31/10/2021
140 Triệu/tháng
Ngày đăng: 28/07/2021
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 28/07/2021
Ngày hết hạn: 31/12/2021
100 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/07/2021
Ngày hết hạn: 13/09/2021
200 Triệu/tháng
Ngày đăng: 28/07/2021
Ngày hết hạn: 14/09/2021
200 Triệu/tháng
Ngày đăng: 28/07/2021
Ngày hết hạn: 12/09/2021