Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 55 bất động sản.

12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 23/10/2021
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 30/08/2021
Ngày hết hạn: 25/11/2021
8.5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 23/10/2021
36 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 17/11/2021
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/08/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 24/08/2021
Ngày hết hạn: 21/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 24/08/2021
Ngày hết hạn: 21/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 24/08/2021
Ngày hết hạn: 02/02/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 23/08/2021
Ngày hết hạn: 30/10/2021
100 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2021
Ngày hết hạn: 29/10/2021
36 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2021
Ngày hết hạn: 05/11/2021
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2021
Ngày hết hạn: 26/10/2021