Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 14 bất động sản.

600 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/06/2021
Ngày hết hạn: 26/07/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 18/06/2021
Ngày hết hạn: 19/07/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 18/06/2021
Ngày hết hạn: 19/07/2021
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 24/08/2021
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 26/08/2021
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 27/08/2021
32 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 28/08/2021
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 30/08/2021
16 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 29/08/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 27/08/2021
13 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/05/2021
Ngày hết hạn: 05/07/2021
16 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/05/2021
Ngày hết hạn: 03/07/2021