Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 55 bất động sản.

600 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 20/10/2021
Ngày hết hạn: 12/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 20/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 20/10/2021
Ngày hết hạn: 06/11/2021
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 06/12/2021
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 06/12/2021
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 06/12/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 07/11/2021
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 05/12/2021
9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 07/12/2021
2.8 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 02/12/2021
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 30/11/2021