Nhà đất cho thuê tại Hải Phòng

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Tỉnh/Tp: Hải Phòng. 90 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 01/02/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 29/01/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 28/01/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 28/01/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 12/02/2020
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 29/01/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 03/02/2020
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 01/02/2020
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 01/02/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 12/02/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 08/02/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/01/2020
Ngày hết hạn: 27/02/2020