Nhà đất cho thuê tại Hải Phòng

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Tỉnh/Tp: Hải Phòng. 117 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
60 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 13/05/2020
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 15/05/2020
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 16/05/2020
9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 14/05/2020
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 29/03/2020
Ngày hết hạn: 07/04/2020