Nhà đất cho thuê tại Hải Phòng

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Tỉnh/Tp: Hải Phòng. 96 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 30/10/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 03/12/2019
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 03/12/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 10/11/2019
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 23/11/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 23/11/2019
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 23/11/2019
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 23/11/2019
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 10/11/2019
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 10/11/2019
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 23/11/2019
8 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 23/11/2019