Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 148 bất động sản.

270 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 04/02/2021
240 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 04/02/2021
185 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 12/02/2021
270 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 18/02/2021
200 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 18/02/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 26/02/2021
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/03/2021
270 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/02/2021
290 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/02/2021
320 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/02/2021
580 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/02/2021