Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 102 bất động sản.

280 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 06/12/2019
Ngày hết hạn: 17/01/2020
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 06/12/2019
Ngày hết hạn: 17/01/2020
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 06/12/2019
Ngày hết hạn: 17/01/2020
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 06/12/2019
Ngày hết hạn: 17/01/2020

Sàn văn phòng, Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng - Hà Nội
Không xác định
Thỏa thuận
Ngày đăng: 05/12/2019
Ngày hết hạn: 06/01/2020
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 26/12/2019
9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/11/2019
Ngày hết hạn: 12/02/2020
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/11/2019
Ngày hết hạn: 12/02/2020
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/11/2019
Ngày hết hạn: 12/02/2020