Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 190 bất động sản.

250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
320 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
280 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 23/04/2021
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 23/04/2021
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 23/04/2021
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 23/04/2021
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 21/04/2021
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 21/04/2021