Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 148 bất động sản.

400 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/02/2021
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/02/2021
185 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 13/02/2021
280 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 13/02/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 19/02/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 19/02/2021
38 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 19/02/2021
64 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 01/03/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 06/03/2021
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 06/03/2021
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 06/03/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 19/01/2021
Ngày hết hạn: 12/02/2021