Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 185 bất động sản.

200 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
16 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
200 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
15 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
150 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 27/05/2021
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
200 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
330 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
240 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
180 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021