Cho thuê văn phòng tại Quận Cầu Giấy

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng tại Quận Cầu Giấy. Tỉnh/Tp: Hà Nội. Quận/Huyện: Cầu Giấy. 30 bất động sản.

200 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 14/04/2021
Ngày hết hạn: 29/05/2021
230 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 27/05/2021
270 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 27/05/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 27/05/2021
240 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
520 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
200 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
210 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021