Cho thuê loại bất động sản khác tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê loại bất động sản khác. 12 bất động sản.

18000000 Triệu/m²/tháng
Ngày đăng: 23/05/2020
Ngày hết hạn: 26/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 23/05/2020
Ngày hết hạn: 22/06/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 23/03/2020
Ngày hết hạn: 08/06/2020
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/03/2020
Ngày hết hạn: 09/06/2020
2.2 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày hết hạn: 02/04/2020
5.3 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày hết hạn: 03/04/2020
3.1 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày hết hạn: 03/04/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày hết hạn: 27/04/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày hết hạn: 27/04/2020
24.97 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/02/2020
Ngày hết hạn: 12/04/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/02/2020
Ngày hết hạn: 12/04/2020