Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 08/04/2021
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 08/04/2021
14 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 16/03/2021
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 15/03/2021
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 01/03/2021
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 01/03/2021
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 01/03/2021
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 01/03/2021
75 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2021
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 01/03/2021
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/02/2021
Ngày hết hạn: 29/01/2021
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/02/2021
Ngày hết hạn: 28/03/2021