Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

60 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020
60 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 25/03/2020
Ngày hết hạn: 13/04/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/03/2020
Ngày hết hạn: 18/06/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày hết hạn: 04/04/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày hết hạn: 25/03/2020
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày hết hạn: 25/03/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày hết hạn: 27/04/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày hết hạn: 27/04/2020