Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 10/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 27/08/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 10/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 10/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 13/07/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 13/07/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 13/07/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 13/07/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 28/03/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020
170 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 31/05/2020