Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 45 bất động sản.

65 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/08/2019
Ngày hết hạn: 18/09/2019
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/08/2019
Ngày hết hạn: 31/08/2019
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/08/2019
Ngày hết hạn: 03/09/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 29/07/2019
Ngày hết hạn: 30/12/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 29/07/2019
Ngày hết hạn: 10/11/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/07/2019
Ngày hết hạn: 22/10/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/07/2019
Ngày hết hạn: 22/10/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/07/2019
Ngày hết hạn: 26/08/2019
273 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/04/2019
Ngày hết hạn: 26/09/2019
504 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 23/04/2019
Ngày hết hạn: 18/09/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 23/04/2019
Ngày hết hạn: 01/09/2019
200 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/04/2019
Ngày hết hạn: 31/08/2019