Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 26/05/2020
46 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/04/2020
Ngày hết hạn: 09/05/2020
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 02/05/2020
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 01/05/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 01/05/2020
55 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 30/03/2020
Ngày hết hạn: 15/05/2020
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 30/03/2020
Ngày hết hạn: 15/05/2020
140 Triệu/tháng
Ngày đăng: 28/03/2020
Ngày hết hạn: 13/05/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 27/03/2020
Ngày hết hạn: 12/05/2020
230 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/03/2020
Ngày hết hạn: 12/05/2020
160 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày hết hạn: 11/05/2020