Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

60 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/09/2020
Ngày hết hạn: 30/10/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/09/2020
Ngày hết hạn: 25/09/2020
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/09/2020
Ngày hết hạn: 25/09/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/09/2020
Ngày hết hạn: 25/09/2020
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/09/2020
Ngày hết hạn: 09/11/2020
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/07/2020
Ngày hết hạn: 04/08/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/07/2020
Ngày hết hạn: 02/08/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/07/2020
Ngày hết hạn: 01/08/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 29/06/2020
Ngày hết hạn: 28/07/2020
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 29/06/2020
Ngày hết hạn: 28/07/2020
70 Triệu/tháng
Ngày đăng: 29/06/2020
Ngày hết hạn: 27/07/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 17/04/2020