Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 16 bất động sản.

15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 14/04/2021
Ngày hết hạn: 30/05/2021
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 14/04/2021
Ngày hết hạn: 29/05/2021
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 13/04/2021
Ngày hết hạn: 29/05/2021
60 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/04/2021
Ngày hết hạn: 28/05/2021
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/04/2021
Ngày hết hạn: 04/05/2021
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/04/2021
Ngày hết hạn: 13/05/2021
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/04/2021
Ngày hết hạn: 17/05/2021
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 29/03/2021
Ngày hết hạn: 14/05/2021
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 24/03/2021
Ngày hết hạn: 09/05/2021
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/03/2021
Ngày hết hạn: 25/04/2021
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/03/2021
Ngày hết hạn: 25/04/2021
70 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/03/2021
Ngày hết hạn: 24/04/2021