Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 35 bất động sản.

17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 01/11/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 08/10/2019
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 08/10/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 21/09/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 23/09/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 31/12/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 05/10/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 11/10/2019
46 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 15/10/2019
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/09/2019
Ngày hết hạn: 25/12/2019
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/09/2019
Ngày hết hạn: 11/11/2019
8 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/09/2019
Ngày hết hạn: 24/10/2019