Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 30 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 21/12/2019
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 21/12/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 13/11/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/11/2019
Ngày hết hạn: 28/03/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 12/11/2019
Ngày hết hạn: 29/02/2020