Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 114 bất động sản.

22 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/10/2019
Ngày hết hạn: 26/11/2019
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/10/2019
Ngày hết hạn: 26/11/2019
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/10/2019
Ngày hết hạn: 23/11/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/10/2019
Ngày hết hạn: 31/10/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/10/2019
Ngày hết hạn: 11/11/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/10/2019
Ngày hết hạn: 18/10/2019
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 07/10/2019
Ngày hết hạn: 22/11/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 07/10/2019
Ngày hết hạn: 22/11/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 07/10/2019
Ngày hết hạn: 22/11/2019
18.9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/10/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/10/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/10/2019
Ngày hết hạn: 15/11/2019