Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 95 bất động sản.

75 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 15/03/2021
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 10/03/2021
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 17/03/2021
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 18/03/2021
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2021
Ngày hết hạn: 18/03/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 05/03/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 09/03/2021
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 25/05/2021
4.5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 07/03/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 17/02/2021
Ngày hết hạn: 30/03/2021