Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 41 bất động sản.

25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 24/09/2021
9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 31/08/2021
8 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 31/08/2021
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 31/08/2021
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 30/06/2021
Ngày hết hạn: 24/09/2021
3 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/06/2021
Ngày hết hạn: 03/09/2021
22 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/06/2021
Ngày hết hạn: 04/09/2021
8 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/06/2021
Ngày hết hạn: 02/09/2021
13 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/06/2021
Ngày hết hạn: 17/09/2021
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/06/2021
Ngày hết hạn: 16/09/2021
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 24/08/2021
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 04/06/2021
Ngày hết hạn: 26/08/2021