Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 125 bất động sản.

45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
118 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
33 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
23 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 16/11/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 02/12/2019
28 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 26/12/2019
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/11/2019
Ngày hết hạn: 15/11/2019