Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 12 bất động sản.

17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
118 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
33 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
23 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020
28 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
62 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020