Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 75 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 12/10/2019
28 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 25/10/2019
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 29/09/2019
62 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 24/09/2019
78 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 12/10/2019
70 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 12/10/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 14/09/2019
Ngày hết hạn: 11/10/2019
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 14/09/2019
Ngày hết hạn: 11/10/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 14/09/2019
Ngày hết hạn: 23/09/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 14/09/2019
Ngày hết hạn: 18/10/2019
38 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/09/2019
Ngày hết hạn: 05/02/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/09/2019
Ngày hết hạn: 25/10/2019