Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 41 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 02/07/2021
Ngày hết hạn: 21/09/2021
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/07/2021
Ngày hết hạn: 26/09/2021
50 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/07/2021
Ngày hết hạn: 21/09/2021
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/07/2021
Ngày hết hạn: 26/09/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 02/07/2021
Ngày hết hạn: 23/09/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 21/09/2021
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 25/09/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 26/09/2021
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 02/09/2021
Thỏa thuận
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 02/09/2021
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 03/09/2021
21 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày hết hạn: 01/09/2021