Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 78 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 07/12/2019
Ngày hết hạn: 01/01/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 07/12/2019
Ngày hết hạn: 02/01/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 07/12/2019
Ngày hết hạn: 01/01/2020
9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/12/2019
Ngày hết hạn: 20/01/2020
8 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/12/2019
Ngày hết hạn: 20/01/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 04/12/2019
Ngày hết hạn: 19/01/2020
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/12/2019
Ngày hết hạn: 18/01/2020
18.9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020