Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 12 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 11/08/2020
Ngày hết hạn: 26/09/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 22/07/2020
Ngày hết hạn: 06/09/2020
13 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/07/2020
Ngày hết hạn: 30/08/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 06/05/2020
Ngày hết hạn: 21/05/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
125 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
41 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
16 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 20/04/2020
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 15/04/2020
Ngày hết hạn: 21/04/2020