Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 12 bất động sản.

600 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 26/09/2020
Ngày hết hạn: 09/10/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/09/2020
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/09/2020
Ngày hết hạn: 20/10/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 23/09/2020
Ngày hết hạn: 07/11/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 15/09/2020
Ngày hết hạn: 30/10/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 25/08/2020
Ngày hết hạn: 10/10/2020
400 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 24/08/2020
Ngày hết hạn: 09/10/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 17/08/2020
Ngày hết hạn: 02/10/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 17/08/2020
Ngày hết hạn: 02/10/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 14/08/2020
Ngày hết hạn: 29/09/2020
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 13/08/2020
Ngày hết hạn: 28/09/2020
Thỏa thuận
Ngày đăng: 11/08/2020
Ngày hết hạn: 26/09/2020