Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 75 bất động sản.

566.88 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 13/02/2020
700 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 14/02/2020
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 13/02/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 08/10/2019
8 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 12/10/2019
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 09/10/2019
18.9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 19/09/2019
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 19/09/2019
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 19/09/2019
125 Triệu/tháng
Ngày đăng: 16/09/2019
Ngày hết hạn: 19/09/2019