Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Hồ Chí Minh

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. 47 bất động sản.

18.9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
80 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
125 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
41 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
16 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 03/01/2020
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/12/2019
Ngày hết hạn: 04/01/2020